april 30, 2024

Ugens vinder spørgsmål fra Lara Andersen: ”Hvordan kommer det til at påvirke aktiemarkedet, hvis Trump vinder valget?

Det er et rigtig godt og svært spørgsmål at svare på. Det skyldes ikke blot den tidlige præsidents lidt utilregnelige adfærd, men i lige så stor stil, at det i større grad handler om sammensætningen i hhv. senatet og repræsentanternes hus samt den generelle økonomiske udvikling.

Det historiske perspektiv

Lad os starte med at kigge i historiebøgerne. Historiske data fra de sidste 75 år viser, at valgresultaterne har haft minimal indvirkning på finansielle markeders præstation på mellemlang og lang sigt. I stedet viser analysen, at markedsafkast typisk er mere afhængige af økonomiske og inflationsmæssige tendenser end af valgresultater. F.eks. er 2008 det eneste valgår, hvor præsidentvalget faldt samtidigt med et styrtblødende marked, som vi vist roligt kan sige var forårsaget af andre faktorer. Alle andre valgår har ikke vist afvigende tendenser fra det langsigtede gennemsnit.

Men når nu ikke navnet på præsidenten eller partiet påvirker valget alverden, hvordan ser det så ud, når man kigger på magtbalancen mellem Det Hvide Hus og Kongressen (som består af de to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus)? Historiske data viser, at der ikke har været nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem et enkelt partis kontrol over både Det Hvide Hus og Kongressen og markedets udvikling i samme periode. I stedet har tre opdelte regeringsscenarier haft en statistisk signifikant påvirkning af markedet:

To scenarier har resulteret i positive afkast over langsigtede gennemsnit:

  • Demokratisk kontrol af Det Hvide Hus og fuld republikansk kontrol af Kongressen.
  • Demokratisk kontrol af Det Hvide Hus og delt partikontrol af Senatet og Repræsentanternes Hus.

Ét scenarie har resulteret i positive afkast, men lidt under langsigtede gennemsnit:

  • Republikansk kontrol af Det Hvide Hus og fuld demokratisk kontrol af Kongressen.

Det vil altså sige at en Trump ved roret ikke umiddelbart tegner i retning af et afkast, der ligger over det normale langsigtede gennemsnit og særligt ikke ved Demokratisk kontrol over Kongressen. Hvis Biden derimod genvinder retten til at sidde i det Ovale værelse, så er det ikke umiddelbart en dårlig ting for aktiemarkedet, at Republikanerne har hel eller delvis kontrol over Kongressen.

Vil man alligevel prøve at spå om udfaldet og forsøge at investere i samme retning, er det mere relevant at kigge på de sektorindvirkninger og politiske spørgsmål, som adskiller kandidaterne fra hinanden.

Hvordan påvirkes de forskellige sektorer?

I forhold til sundhedssektoren er der en potentiel risiko, hvis valgkampen fokuserer på de høje medicinpriser i USA. Trump har af flere omgange erklæret, at priserne på medicin skal ned og det vil derfor være dårligt nyt for f.eks. Novo Nordisk, som udover at være medicinalselskab, heller ikke er amerikansk.

I energisektoren kan der forventes større udsving, da de to potentielle præsidentkandidater har meget forskellige holdninger til olieudvinding, skifergas og den grønne omstilling. Trump vil være positivt for de to førstnævnte og negativt for den grønne omstilling.

Forsvarssektoren kan også komme i bevægelse, da der er usikkerhed om den geopolitiske strategi og USA’s støtte til lande som Ukraine. Dette er nok dét sted, hvor Trump-effekten vil blive, og har været, mest tydelig. Det skyldes, at den usikkerhed, han skaber ved at bringe Europa i tvivl om Big Sam kommer til undsætning i nødsituationer, tvinger de europæiske lande til at opruste i stor stil, hvilket er positivt for forsvars- og cyber security-aktier.

Desuden vil kommunikationsservices blive tilgodeset uanset hvem der vinder, da valget forventes at øge reklameindtægterne markant, både for traditionelle medier og sociale medier. 

Det vigtigste for din portefølje

På trods af den konstante opmærksomhed omkring valget, så er og bliver det vigtigste for din portefølje at være fokuseret på faktorer som økonomisk vækst, inflation og langsigtede markedstendenser, når du foretager investeringsbeslutninger. Disse faktorer har historisk set haft langt større indvirkning på dit afkast end valgresultaterne.

Man kunne i stedet vende det hele på hovedet og bruge udviklingen i aktiemarkedet til at forudsige udfaldet af præsidentvalget. Ser vi f.eks. stigninger i aktiemarkedet de sidste 3 uger op til præsidentvalget, så vinder den siddende præsident. Hvis de falder, taber han. Derudover tyder historikken på, at et overraskende præsidentvalg fører til større stigninger i de mindre aktier, hvorimod et forudsigeligt valg er positivt for de største selskaber.

Disclaimer: ”Indholdet på denne side er kun tænkt som information og skal ikke opfattes som handelsrådgivning. Konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores forløb og webinarer er på egen risiko, og uden ansvar for Aktiedysten. Du bør altid søge rådgivning, hvis du ikke forstår risikoen.”

Hvad er du nysgerrig på?

Hvad sker der på markedet lige nu, hvorfor falder den aktie så meget og hvad er den næste store trend? Eller vil du bare gerne vide, hvordan man kommer i gang med det der investering? 

Hver uge kan du stille lige nøjagtig det spørgsmål der undrer dig, eller du kan stemme på et af de spørgsmål der allerede er blevet stillet.

Vi venter spændt på dine spørgsmål!

Læs også: