februar 4, 2022

I denne oversigt kan du se en samlet liste over ord og udtryk, der er blevet brugt på inspirationssiden. Listen vil løbende blive udvidet, men hvis du støder på en vi ikke har med, så send os gerne en besked på info@aktiedysten.dk

A

Afkast: Et afkast er den udvikling din aktie har og kan enten være positivt (din investering bliver mere værd) eller den kan være negativ (din investering bliver mindre værd)

Aktie: En aktie er et værdipapir du køber, for at få en ejerandel i en virksomhed. Herefter kan du få finansiel udbytte fra virksomheden.

Aktieportefølje: En slags dokumentmappe, hvor dine aktier/værdipapirer befinder sig.

Aktiesparekonto: En investeringskonto.

Aktiepræmie: Det som en investorer er villig til at betale for at eje en aktie i en virksomhed.

 • Qlife Holding AB
  Hvem er Qlife? QLife Holding AB er en svensk sundhedsteknologivirksomhed, der har fokus på at udvikle innovative produkter til forbedring af folks livskvalitet og sundhed. Hvad laver Qlife? De beskæftiger sig med design og udvikling af avancerede af teknologier, der kan hjælpe med at overvåge og forbedre folks søvnkvalitet, blodtryk og andre sundhedsrelaterede områder. Deres […]

B

Bitcoin (BTC) – Det første velfungerende forsøg på en digital valuta og som startede hele krypto-bevægelsen. Forkortelsen BTC henviser til selve coinen bitcoin  kilde GL21 CAPITAL

Bitcoin mining – ligesom ved almindelig minedrift, skal der investeres i mineudstyr og arbejdskraft for at udvinde, fx guld fra jorden. I Bitcoinstilfælde skal der også investeres, men her er det i computerkraft og elektricitet for at kunne mine. Belønningen for dette arbejde er dugfriske bitcoin– kilde GL21 CAPITAL

Blockchain – en kæde af blokke der indeholder offentligt tilgængeligt information. Blokkene laves en ad gangen, og kobles sammen sekventielt, således at blok 1 henviser til blok 2, denne til blok 3 osv. – kilde GL21 CAPITAL

Børsen: Børsen er en form for markedsplads, hvor der i stedet for varer, handles med aktier og værdipapirer. I denne forbindelse, bruger man også udtrykket fondsbørs. 

Børsnoterede selskaber: Virksomheder der er ejet via aktier, som frit kan handles på en børs. Kaldes også for en IPO. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

C

Candlestickcharts: Bruges til, at aflæse kurssvingninger på på nok nærmere valutakurs end end ‘værdipapir’ som sådan. Der kan man aflæse på bestemte timeframes, hvor prisen har været i det pågældende tidsrum og hvor prisen åbnede og lukkede. Sendt fra min iPhone.

Coins, assets, tokens – forskellige begreber der bruges til at beskrive kryptoaktiver, afhængigt af hvordan de bruges. – kilde GL21 CAPITAL

Crypto / Krypto: Samlet udtryk for forskellige virtuelle valutaer

Cykliste aktier: Aktier der typisk bliver påvirket meget af svingninger i økonomien. Fx flyselskaber

Certified Adviser: Alle First North selskaber skal have tilknyttet en Certified Advisor. En Certified Advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

D

Decentralisering: Det er, at i stedet at opbevare al data på en server fordeler man ‘ansvaret’ mellem det antal af computere, der vælger at deltage i netværket. I bitcoins eksempel kan alle vælge, at koble en computer op til netværket og hjælpe med, at sikre transaktioner og samtidig tage del i jagten på, at “mine” (høste) den næste blok.

Dogecoin: En digital valuta

E

Egenkapital: Dækker over virksomhedens samlede værdi, når eventuel gæld er fratrukket.

ETF / Exchange Traded Funds: En børshandlet fond

Ethereum (ETH) – Ethereum er ligesom Bitcoin også en protokol. Ether (ETH) er kryptoaktivetder er tilknyttet Ethereum protokollen. – kilde GL21 CAPITAL

F

FED (Federal Reserve): Den amerikanske centralbank

Finansieret: At der er penge / midler til at kunne betale

First North: En børs, hvorfra man kan handle aktier i ofte mindre selskaber

Flash-trading: Store investorer prøver at købe og sælge aktier hurtigt, for at lave en hurtig gevinst og dermed for at snyde de små investorer.

Flash-trading: Store investorer prøver at købe og sælge aktier hurtigt, for at lave en hurtig gevinst og dermed for at snyde de små investorer.

FOMO: “Fear of missing out”. Et udtryk der bruges om at man er bange for at gå glip af en god investeringsmulighed.

Forrentede penge: At skabe et økonomisk udbytte

Frit cash flow: Det frie cash flow fortæller, hvor mange kontanter der er tilbage til aktionærerne, når alle regninger er betalt – Kilde Horizon3

G

Gevinst: Det du har vundet på dine aktier

H

Handelsplatforme: Der hvor man køber og sælger aktier.

Handelsvolumen: Antallet af aktier, der bliver handlet på Børsen i virkeligheden.

I

Indexfond: En investeringsforening der matcher et indeks som OMX C25

Investor / Aktionær: En person der køber aktier og værdipapirer på aktiemarkedet.

Investeringsplan: En samlet plan for, hvilke strategier og risiko du har tænkt dig at følge når du investerer.

IPO: Andet udtryk for børsnotering. Står for Initial Public Offering. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

K

Kapital: Et udtryk der har flere betydninger, men i denne sammenhæng betyder det en sum penge

Konsensus mekanisme – er den mekanisme der bruges til at opnå enighed blandt majoriteten i en beslutning. Konsensus er et vigtigt element i krypto teknologi, da 51% af beslutningstagerne skal være enige om noget, før at der laves ændringer. – kilde GL21 CAPITAL

Krypto – er en forkortelse der ofte bruges, når man taler om kryptoaktiver – kilde GL21 CAPITAL

Kryptoaktiv – er en betegnelse for aktiver der benytter sig af kryptografi til at opretholde ejendomsretten, dette dækker over coins, tokens og NFTer – kilde GL21 CAPITAL

Kryptovaluta: Digitale valuta, der er uafhængige af centralbanker modsat almindelig valuta – eksempelvis Bitcoin.

Kurs: Et udtryk for, hvad en enkelt aktie koster, eller er værd.

Kursraket: Et udtryk man bruger om en aktie der er steget meget. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

L

Lang tidshorisont: Oftest taler man om over 3 år

Likviditet: Likviditet i denne sammenhæng beskriver, hvor meget handel der er i aktien. Nogle vil også kalde det handelsvolumen. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Ledelse og bestyrelse: Hvem har ansvaret for at styre virksomheden, samt deres erfaring og kompetencer? Det kan hjælpe dig med at vurdere, om ledelsen og bestyrelsen har den nødvendige ekspertise og vision til at føre virksomheden fremad.

M

Markedsværdi: Markedsværdien af et selskabs aktier fastsættes ud fra kursen på aktierne, ganget med antallet af dem.

Minibørs: En børs, hvor du kan handle aktier der endnu ikke er store nok til at være på en hovedbørs

Mining: Begrebet mining bruges om processen, hvor blokke tilføjes en blockchain, hvorigennem transaktioner bliver valideret – hvis blockchainens konsensmekanisme er proof-of-work (PoW).  – Kilde GL21 CAPITAL

O

Obligation: Et værdipapir, der fungerer som et slags lån i den pågældende virksomhed. Herefter er der mulighed for at få udbetalt udbytte af virksomheden.

Onchain analyse – er en analysemetode man kan bruge, hvor man kigger på data og informationer fra en blockchain til at forstå de aktiviteter (eller mangel på samme), som der foregår på blockchainen – kilde GL21 CAPITAL

Omsætningen: En virksomheds samlede indtægter

P

Passiv investering: At man er tilfreds med det gennemsnitlige afkast på markedet

Portefølje: En slags digital dokumentmappe, hvor dine værdipapirer opbevares.

Pris for en krones overskud: Et udtryk der af mange er kendt som P/E værdi. Jo højere P/E værdien er, jo dyrere er aktien – Kilde Horizon3

R

Regnskaber: En opgørelse over en virksomheds samlede indtægter og udgifter, der viser det økonomiske resultat for en bestemt periode.

S

Sektor: Inddeling af brancher så man kan sammenligne og se udviklingen. Kan fx være energi, finans og forbrugsvarer

Smart Contract – en kontrakt i form af et stykke kode, der udføres, når en ”hvis” betingelser er opfyldt. Altså ”hvis X sker, medfører det Y”. Smart contracts er, hvad der benyttes på fx Ethereum og mange andre smart contract protokoller  – kilde GL21 CAPITAL

Spred dine investeringer: At du investerer i flere forskellige ting som fx virksomheder, brancher eller lande

Spread: Differencen mellem købs- og salgsprisen. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Swingtrading: Kortsigtet handel på helt ned til minutter, hvor man forsøger at time markedet ved at købe lavt og sælge højt.

T

At time markedet: Man forsøger at købe en aktie når den er ”billig” og sælge den når den er ”dyr”.

Tokenomics – en sammentrækning af ordene ”token” og ”economics” og bruges til fx at forstå udbuds- og efterspørgselsegenskaberne ved et givent kryptoaktiv. – kilde GL21 CAPITAL

Token: Tokens er teknisk set et andet ord for kryptoaktiver – men har i stigende grad mere specifikke betydninger afhængigt af konteksten. – kilde GL21 CAPITAL

Tegningsperiode: Perioden hvor man kan tegne aktier. Varer som regel omkring to uger. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Tegningskurs: Aktiekursen ifm. IPOen. Den pris som man kan tegne aktier til ifm. udbuddet. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

V

Valuta: En fælles betegnelse, for den aktuelle møntfod der anvendes i et land.

Valuta-kryds: Køber du eksempelvis et kryds bestående af EUR overfor USD, så satser du på at EUR stiger i pris i forhold til USD; Det er sådan at man investerer i valuta.

Verdensøkonomien: Et system af økonomiske forbindelser, der kan være afhængige af hinanden

Værdipapirer: Et bevis på at du har købt en andel af noget – eksempelvis aktier i Apple Inc eller en anden virksomhed.

Vækstpotentiale: Virksomhedens planer og strategier for fremtiden, herunder eventuelle nye produkter eller tjenester, der kan bidrage til vækst. Det kan hjælpe dig med at vurdere, om virksomheden har et solidt vækstpotentiale.

Venturekapital-folket: Her refereres der til velhavende personer, som investerer privat. Det kunne også omtales ”business angels”. Af denne årsag kan man møde personer, som anser First North som en demokratisering af venturekapitalmarkedet, da det giver private uden stor kapital mulighed for at investere i vækstvirksomheder. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

W

Watchlist: En liste, hvorfra du kan holde øje med udvalgte aktiers udvikling. På aktiedysten finder du denne i bunden af dine spil

Ø

Økonomisk frihed: At man er i stand til at klare sig økonomisk uden en indkomst fra et job.

Økonomisk uafhængig: At man er i stand til at klare sig økonomisk uden en indkomst fra et job.

Økonomiske helbred: Indtjening, omsætning, likviditet, gældsætning og egenkapital er bare nogle af de tal man kan kigge på. Det kan hjælpe dig med at vurdere, om virksomheden har en sund økonomi og et solidt finansielt grundlag.

Å

Årsrapport: En årsrapport belyser virksomhedens økonomi og aktivitet for året.

LÆS OGSÅ:

 • Qlife Holding AB
  Hvem er Qlife? QLife Holding AB er en svensk sundhedsteknologivirksomhed, der har fokus på at udvikle innovative produkter til forbedring af folks livskvalitet og sundhed. Hvad laver Qlife? De beskæftiger sig med design og udvikling af avancerede af teknologier, der kan hjælpe med at overvåge […]
 • Svensk studenterforening, Aktiespil og Investeringsmåneden.
  Sveriges største studenterforening med næsten 5300 medlemmer holder “Investeringsmåneden”, hvor deres medlemmer får inspiration, viden og meget andet indenfor økonomi, finans, investering og MEGET mere. Derfor har de valgt at lave et aktiespil i samarbejde med Aktiedysten, hvor deltagerne kan dyste i en aktie-konkurrence. Vi […]
 • Volvo
  Hvem er Volvo? Bemærk: Dette er Volvo B-aktienVolvo er en svensk bilproducent, som startede helt tilbage i 1927. I dag har firmaet hovedsæde i storbyen, Göteborg. De har gennem tiden været kendt for at producere kvalitetsbiler, som havde sikkerhed og miljøvenlighed i højsædet. Deres biler […]
 • 5 strategier du kan bruge i et aktiespil
  Her på Aktiedysten opdaterer vi løbende, hvilke aktier som performer bedst blandt vores brugere. Det er interessant og god læsning!
 • Adfærd og psyke er afgørende – hvis du vil vinde på aktiemarkedet
  Som titlen beskriver det, er ens personlige adfærd og psyke meget vigtig, hvis man vil være en vinder på aktiemarkedet. Derfor har vi sat Jens Balle stævne til en snak om netop adfærd og psyke, når det kommer til aktier og investering. Jens Balle har […]


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}