august 2, 2022

Skrevet af Jonas Holm Jakobsen, Vækstaktier, www.firstnorthaktier.dk/ & Unge Investorer.

Vækst, potentiale og ikke mindst risiko bliver nogle af de helt centrale elementer, som vi vil se nærmere på gennem denne serie omkring First North. Det er ligeledes tre ord, som egner sig rigtig godt, hvis du går efter sejren i et aktiespil. Læs med, og bliv klogere på First North.

1. Tænk langsigtet

First North er en markedsplads med begrænset likviditet. Det kan resultere i store daglige udsving, uden der nødvendigvis er selskabsspecifikt nyt. Du skal derfor være forberedt på disse udsving, og tænke med de langsigtede briller, hvis du tror på casen. Mange af selskaberne er på et tidligt stadie, hvorfor potentialet i mange tilfælde også først ligger langt ude i fremtiden.

2. Benyt aktiesparekontoen

Hvis du ikke allerede har benyttet aktiesparekontoen, og ikke har noget imod lagerbeskatningen, kan aktiesparekontoen være fordelagtig til First North. First North betegnes nemlig som et ureguleret marked, hvorfor skatteomstændighederne er anderledes end vi normalvis kender fra hovedbørsen. Du skal eksempelvis selv indberette, men dette slipper du for, hvis du benytter aktiesparekontoen. Læs mere om aktiesparekontoen ift. First North her.

Skat på First North

Der gælder de samme beskatningssatser for dine aktier på First North som på hovedbørsen. I 2022 lyder skattesatserne på 27% på til 57.200 kroner, hvorefter satsen er 42%. Din handelsplatform indberetter ikke handler på First North, hvorfor du selv skal indtaste din gevinst/tab i rubrik 67. Noget unikt ved at handle First North aktier er, at dit potentielle tab kan trækkes fra i anden indkomst, hvilket ikke er gældende for aktier på regulerede markeder.

3. Kig på relevante nøgletal

Det er altid en god idé at se på nøgletal, når du investerer i aktier. Det kan eksempelvis være den velkendte P/E-værdi. På First North leverer majoriteten af selskaberne dog ikke sorte tal på bunden endnu, hvorfor P/E ofte er irrelevant. På First North findes der i stedet mange såkaldte SaaS-selskaber, som er en forkortelse for Software as a Service, og er virksomheder, der sælger deres software på abonnement. For disse selskaber findes en lang række af nøgletal, som kan være relevante at undersøge. Det gælder nøgletal som CAC, LTV, ARR-multiple og churn. Du kan blive klogere på de forskellige relevante SaaS-nøgletal her.

4. Hav styr på selskabets kapitalbehov

Da mange af virksomhederne på First North fortsat er i early stage, og ikke leverer overskud endnu, kan det være væsentligt at følge hvordan selskabets kapitalbehov ser ud. Hvis det er tydeligt, at selskabets kapital ikke dækker ret langt ud i fremtiden, er der sandsynlighed for en emission i nær fremtid, hvilket vil betyde udvanding af eksisterende aktionærer til en formentligt lavere pris end markedsprisen. Nogle selskaber nævner i regnskaber eller selskabsmeddelelser, hvad planen er ift. kapitaludvidelser.

Det positive ved kapitaludvidelser er, at selskabet sikrer sig kapital til udvikling, hvilket forhåbentligt bliver investeret fornuftigt, hvor det omvendt udvander eksisterende aktionærer og på kort sigt kan påvirke aktiekursen negativt. Det bringer mig tilbage til punkt nr. 1, da en kapitaludvidelse alene handler om at få kapital, og derfor ikke ændrer noget langsigtet, hvis du tror på casen. Hvis du dog har mistet troen på casen, og derfor heller ikke ønsker at deltage i en eventuel emission, kan det være en idé at sælge sine aktier inden.

5. Den vigtigste rådgiver

Alle selskaber på First North skal have tilknyttet en Certified Advisor. En Certified Advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. Det er en kendsgerning, at de private minibørsinvestorer har forskellige holdninger til de forskellige rådgivere. Jeg ønsker ikke at fremhæve specifikke rådgivere, men da rådgiverne spiller en stor rolle for selskaberne, særligt ifm. en børsnoteringsproces, kan de være relevante at undersøge.

6. Bliv ikke ramt af eufori

Har du investeret i en IPO, som er på vej på First North, har vi de senere år set flotte afkast på første handelsdag. Jeg har tidligere kigget på børsnoteringerne i perioden 2018-2021, og analyseret deres udvikling på første handelsdag. Her fremgik det, at de 49 børsnoteringer har givet et gennemsnitligt førstedagsafkast på 24%. Det har været et tema med store udsving på første handelsdag, og disse udsving skal man tage med et gran salt, hvis du spørger mig. Fortsæt med at se langsigtet, og hvis du omvendt gerne vil ind i aktien, men ikke kom med under IPO’en, kan det potentielt være gavnligt at se tiden an. Store udsving i begge retninger er en del af hverdagen på First North.

7. Hold overblik i Excel

Som nævnt tidligere i indlægget, indberetter din handelsplatform ikke automatisk dine handler på First North, medmindre du benytter aktiesparekontoen. Personligt synes jeg, at det er mest optimalt løbende at holde overblik over sine realiseringer, så man kender det beløb, som man skal indberette til skat og senere betale. Vi har tidligere lavet en skabelon til at holde overblik over sine handler og skat på Excel her.

8. Døm ikke selskaberne over en bred kam

Der har været flere ærgerlige historier på First North de senere år, hvilket med rette har fået meget kritik. Det har resulteret i, at nogle måske har en tendens til at dømme First North over en bred kam. Det synes jeg er ærgerligt, da det i mine øjne ikke skal gå udover selskaber som Jobindex, Erria, Wirtek, EgnsInvest og andre selskaber, at nogle selskaber ikke burde være børsnoteret. Mit råd er derfor: Kig på virksomheden, ledelsen, nøgletal og andre fundamentale forhold, og ikke nødvendigvis hvor selskabet er noteret.

Aktieudtryk i dette indlæg

  • P/E-Værdi: Et udtryk for Price/Earning – Jo højere P/E-værdien er, jo dyrere er aktien. 
  • IPO: Andet udtryk for børsnotering. Står for Initial Public Offering. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Læs hele serien om First NorthSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}