juli 1, 2022

Går du efter sejren i et aktiespil? Vækst, potentiale og ikke mindst risiko bliver nogle af de helt centrale elementer, som vi vil se nærmere på gennem denne serie omkring First North. Det er ligeledes tre ord, som egner sig rigtig godt, hvis du går efter sejren i et aktiespil. Læs med, og bliv klogere på First North.

Børsnotering, hvad er det nu liiiige det er?

Når man snakker om børsnoteringer, vil udtrykket ”IPO” ofte blive brugt. En IPO står for Initial Public Offering, og betyder helt overordnet, at et selskab går fra at være privat til at være et offentligt noteret selskab.

Alle børsnoterede selskaber har været igennem en noteringsproces, og når fremtidige selskaber skal på børsen, skal de ligeledes igennem IPO-processen, med mindre de laver en direct listing.

At investere i en IPO skiller sig væsentligt ud sammenlignet med traditionel aktieinvestering. Selskabet har ikke en historik på børsen, hvorfor markedet ikke har værdiansat virksomheden endnu. Det i sig selv indebærer en større risiko sammenlignet med at investere i selskaber, som har en historik på børsen. Som investor giver en IPO samtidig en mulighed for at være med helt fra start på børsrejsen.

Det er altid vigtigt at gøre sit forarbejde, hvis man er aktiv investor, og selv udvælger hvilke aktier, som man investerer i. Jeg vil dog mene, at det er ekstra vigtigt ifm. en børsnotering, da markedet netop ikke har værdiansat selskabet endnu. I princippet kan markedet være villige til at betale en langt højere/lavere pris end, hvad prisen er ved IPOen, hvorfor ens research er vigtig. De seneste år har vi set flere af børsnoteringerne på First North stige over 100% på første handelsdag sammenlignet med tegningskursen, men også set flere med tocifrede procentfald.

Spekulation vs. investering

Personligt er jeg fortaler for investering fremfor spekulation. Den helt store forskel i dette perspektiv er ens tidshorisont, hvor en kort tidshorisont nemt kan defineres som spekulation, og en lang tidshorisont omvendt kan defineres som investering.

Grundet det store volatilitet og store udsving ifm. børsnoteringer, har der dog været en tendens til, at nogle spekulerer i børsnoteringer. Det har vi både set i form af, at mange sælger ud allerede på første handelsdag, og nogle har tegnet aktier for et højere beløb, end de egentligt ønsker, grundet en forventning om at efterspørgslen på aktierne er stor.

Hvis det på Aktiedysten er muligt at investere i børsnoteringer helt fra første handelsdag, kan det dog være risikoen værd at spekulere i IPOs i aktiespil.

Jonas Holm

Nogle har haft succes med at spekulere i børsnoteringer, men nogle har også brændt nallerne. Hvis det på Aktiedysten er muligt at investere i børsnoteringer helt fra første handelsdag, kan det dog være risikoen værd at spekulere i IPOs i aktiespil. Her kan det særligt være relevant at holde øje med det jeg tidligere har døbt ”overtegningseffekten” – mere om det senere i indlægget. På nedenstående billede fremgår førstedags-afkastet for børsnoteringerne i perioden 2018-2021.

Lav din egne undersøgelser!

Det er som nævnt utrolig vigtigt at gøre sit forarbejde, inden man investerer i en IPO. Der er heldigvis også mange gode muligheder for at blive klogere på selskabet ifm. noteringsprocessen. Hos First North Aktier giver vi korte introduktioner til langt de fleste børsnoteringer, hvorefter vores medlemmer har mulighed for at debattere IPOen. Derudover afholder vi næsten altid små meningsmålinger, hvor vi kan få en fornemmelse af hinandens syn på selskaberne.

Det er dog langt fra nok bare at følge vores eller andres platforme, du skal også selv ud at være proaktiv efter viden. Her er der to oplagte muligheder til at blive klogere på en IPO. Når der kommer en IPO, udsender virksomheden et prospekt eller virksomhedsbeskrivelse. Denne indeholder massevis af informationer omkring selskabet, som er værd at vide som potentiel investor. Her fremgår informationer om alt fra selskabets opbygning, økonomi, strategi, plan, produkter, potentiale og meget mere.

Den anden oplagte mulighed er at deltage til virtuelle investormøder, da disse både er gratis og giver en god introduktion til selskabet. Vigtigst af alt kan man som helt normal privat investor danne sig sit eget indtryk af ledelsen, da det som regel vil være ledelsen selv, der deltager. Her vil der som regel først være en præsentation af selskabet som investeringscase, hvorefter seerne har mulighed for at stille spørgsmål. Normalt afholdes der en række af disse investormøder, så man har mulighed for at deltage, selvom man har et travlt program.

10 konkrete bud du kan kigge på

Børsen valgte i 2021 at stifte et børspanel, som vurderer noteringerne på den danske First North børs i en skala fra 1-5. Børspanelet har til formål at klæde de private investorer endnu bedre på ift. at vurdere børsnoteringerne. I skrivende stund (maj 2022) har børspanelet vurderet 11 børsnoteringer på First North, hvoraf 10 af disse er blevet noteret. Karaktererne for de 10 selskaber har været således:

Overtegningseffekten

Tidligere i indlægget nævnte jeg kort overtegningseffekten, som jeg gerne vil give en lille uddybning af.

Når en tegningsperiode er overstået, vil resultatet af udbuddet blive offentliggjort nogle dage senere. Her vil det fremgå hvor stort et tegningsbeløb, som virksomheden har modtaget i alt, hvor vi særligt i starten af 2021 så, at der blev tegnet aktier for et langt højere beløb, end der var udbudt. Det resulterede i, at mange børsnoteringer blev markant overtegnet. Hvis vi bruger de klassiske udbud/efterspørgsel-termer, var efterspørgslen dermed langt højere end udbuddet.

Ved en børsnotering finder man dog ikke frem til en såkaldt ligevægtspris baseret på udbud/efterspørgsel. Tegningskursen er fast, og når efterspørgslen er langt højere end udbuddet, må man finde frem til en fair fordeling af udbuddet. Det har resulteret i, at nogle slet ikke har fået tildelt aktier, hvilket kan øge efterspørgslen på markedet, når aktien noteres, da dem som ikke fik aktier under IPOen, nu kan byde ind på markedet, hvor udbud/efterspørgsel danner aktiekursen.

Her kommer overtegningseffekten ind i billedet, da man ofte kan identificere de noteringer, som oplever høje overtegningsprocenter, også oplever en stigning i aktiekursen, når den noteres. Dette afspejles også af grafen over førstedagsafkastet længere oppe i artiklen, da alle de selskaber, som oplevede store stigninger på første handelsdag, også blev overtegnet markant. Overtegningsprocenten sammenlignet med udviklingen første handelsdag er illustreret på nedenstående graf med udgangspunkt i 2021-noteringerne på First North.

Opsummering

Hvis du synes, at det kunne være spændende at komme med på en rejse helt fra start, er børsnoteringer måske stedet for dig. Det er dog vigtigt at huske risikoen ifm. investering i børsnoteringer, og overveje hvorvidt man er spekulant eller investor.

Når man investerer i børsnoteringer, er det meget vigtigt at gøre sit forarbejde. Læs virksomhedsbeskrivelsen, deltag i investormøder og læs på diverse platforme/medier, hvordan stemningen er. Rammer man rigtigt, og gør sit forarbejde, kan man potentielt finde den næste kursraket, og gør man omvendt ikke sit forarbejde, og rammer forkert, kan man potentielt miste hele sin investering. Det er risikoen ved disse små noteringer, og samtidig derfor, at det kan være et relevant emne i aktiespil, hvis aktivet er muligt at handle på Aktiedysten.

Læs hele serien om First North

aktieudtryk i dette indlæg

  • Tegningskurs: Aktiekursen ifm. IPOen. Den pris som man kan tegne aktier til ifm. udbuddet.
  • Tegningsperiode: Perioden hvor man kan tegne aktier. Varer som regel omkring to uger.
  • IPO: Andet udtryk for børsnotering. Står for Initial Public Offering.

Læs også: