maj 15, 2022

Vækst, potentiale og ikke mindst risiko bliver nogle af de helt centrale elementer, som vi vil se nærmere på gennem denne serie omkring First North. Det er ligeledes tre ord, som egner sig rigtig godt, hvis du går efter sejren i et aktiespil. Læs med, og bliv klogere på First North.

Introduktion til First North

First North er en markedsplads, som er lidt anderledes fra de velkendte børser såsom hovedbørsen i København, hvor aktier som Novo Nordisk, Vestas og Mærsk er noteret. Kravene for at være noteret på First North, er mere lempelige sammenlignet med hovedbørsen, hvorfor den giver små vækstselskaber mulighed for at blive børsnoteret. Nogle af disse lempelige krav kigger vi nærmere på lidt senere.


Da First North primært henvender sig til mindre virksomheder, indebærer det højere risiko at investere på First North. Likviditeten er forholdsvis lav, hvorfor få handler kan få aktierne til at stige/falde meget (kan være højt spread). Alligevel gemmer der sig nogle selskaber på First North, som du måske kender fra din hverdag.

Det kan svinge meget, hvor modne selskaberne på First North er. Nogle selskaber har knap nok en omsætning, mens andre har været noteret i en årrække, og leverer sorte tal på bunden. Fællestrækkene er dog vækst, potentiale og ambitioner, deraf også den høje risiko. I en ikke-fiktiv portefølje, bør First North ikke fylde mere end 5-10%, hvis du spørger mig.

Krav til First North selskaber

Som tidligere nævnt, er kravene for First North selskaber mere lempelige end for hovedbørsselskaber. De lempelige krav gør dog ikke First North til et usikkert sted at handle, da børsen fortsat styres af NASDAQ ligesom andre velkendte børser.

Et af de lempelige krav for First North selskaber er ift. regnskaber. First North selskaber er nemlig kun forpligtede til at offentliggøre hel- og halvårsregnskaber, hvorfor ikke alle selskaberne offentliggør kvartalsrapporter. Når nogle af selskaberne alligevel vælger at offentliggøre kvartalsrapporter, er det i princippet noget, som selskabet selv har valgt.

Til at hjælpe First North selskaberne med at overholde kravene som børsnoteret virksomhed, skal alle have tilknyttet en Certified Adviser. Du kan læse mere om Certified Advisers her. Derudover er der et segment inden for First North, som hedder First North Premier, hvor der er lidt flere regler. Når man vælger at notere sig på First North Premier, er det som regel med en målsætning om senere at rykke op på hovedbørsen. Generelt er der en række krav, som er meget formelle, hvorfor en Certified Adviser er vigtig for selskaberne til at holde overblik over disse.

Vigtigt om First North

Når man snakker om investering i First North, kan man ikke snakke nok om risiko. Mange af selskaberne er på et tidligt stadie, og skal levere på de vækstmål, som de har præsenteret overfor markedet. Der har desværre været en tendens til, at mange selskaber ikke har levet op til de målsætninger, de har præsenteret ifm. deres børsnotering.

Det har for nogle investorer resulteret i, at man har mistet tilliden til First North, og begrænset tillid betyder ofte faldende aktiekurser. Omvendt kan det også betyde, at hvis man gør sit forarbejde ordentligt, kan man finde en kommende kursraket. Finder man de(t) selskab(er), som lever op til deres vækstmål, eventuelt opjusterer, har et positivt nyhedsflow og har tålmodigheden som investor, kan man potentielt finde den næste Chemometec.

ChemoMetec A/S CHEMM, over 2.300% stigning siden 2017

Men igen er det vigtigt at pointere at lige så vel, som man kan finde den næste Chemometec, kan man i værste tilfælde også miste hele sin investering. Det bedste eksempel på dette i nyere tid er Waturu, som blev noteret på First North i 2019, men ikke længere er at finde på børsen.

Derfor kan First North være oplagt til aktiespil

Jeg ved ikke, om det bare er mig, men når jeg investerer fiktivt i aktiespil og investerer for rigtige penge privat, er der forskel. I aktiespil tager jeg lidt flere chancer og større risiko, hvorimod jeg privat er mere påpasselig – dog har jeg også selv en lille andel af min egen portefølje i First North.

Jeg vil dog mene, at når vi snakker aktiespil, behøver man ikke begrænse First North til en andel på 5-10% af porteføljen. Hvis man går efter sejren i aktiespil, som ofte er meget kortsigtede, bliver man nødt til at påtage sig en del risiko. I alle de aktiespil, hvor jeg selv har deltaget, har vinderen ofte været en, som har ramt den rigtige lille kryptovaluta eller ramt en mindre aktie, som pludseligt er steget voldsomt. Selvom Novo Nordisk, Ørsted og DSV alle er solide selskaber, vinder man sjældent et aktiespil ved at investere i den type selskaber, med mindre aktiespillet har opsat nogle begrænsninger på handelsaktiver.

På tidspunktet hvor jeg skriver dette, er det f.eks. ikke mere end to uger siden, at aktier på First North som Valuer steg 48% på en uge. I ugen forinden steg andre som Penneo og RISMA hhv. 30% og 23%, og kigger vi endnu en uge tilbage, steg Conferize to uger i streg over 35% i begge uger. I de samme uger har der samtidig været andre aktier, som omvendt er faldet meget (igen: høj risiko).

Skjult fordel?

Som tidligere nævnt, er handlen i First North aktier ofte meget begrænset. Det kan være en ulempe som rigtig investor, men i aktiespil vil jeg påstå, at det kan være en fordel. I aktiespil er du nemlig ikke afhængig af, at der skal være en køber og en sælger for at købe eller sælge en bestemt aktie for fiktive penge.


Det giver dig nogle muligheder ift. swingtrading, som ligeledes er noget, jeg kun anbefaler at overveje at gøre i aktiespil, da det indebærer meget høj risiko. Nedenstående billede viser udviklingen i Copyright Agent den seneste måned, hvor du kan se, at aktien har oplevet større udsving. Det interessante er søjlerne nederst, som viser handelslikviditeten – altså hvor mange aktier, der er blevet handlet. Her kan man se, at nogle gange er det nærmest blot én handel, som resulterer i et fald på mange procent.

Det kan resultere i en udvikling som denne, hvor der dannes en solid bund eller ”støtteområde”. Som den første orange trendkanal viser, oplevede aktien flere gange støtte omkring kurs 4,3, hvorefter aktien steg for at gøre det samme igen. Lykkedes man med at identificere den slags, kan det være en strategi i et aktiespil.

Opsummering

Det er vigtigt at understrege, at der er stor forskel på investering for rigtige penge og fiktive penge. Jeg synes, at First North er en glimrende markedsplads for mindre vækstvirksomheder, som kan hente kapital, og giver os normale private investorer muligheden for at komme med på en rejse, der ellers kun havde været for venturekapital-folket.

First North har dog haft sine udfordringer, hvor mange selskaber har haft svært ved at leve op til de forventninger, som de har præsenteret ved noteringen. Blandt noteringerne fra 2017-2019 lavede Børsen i 2021 en gennemgang af alle selskaberne, som minimum havde været noteret i to år, hvor det fremgik, at ingen havde levet op til deres vækstmål fra børsnoteringen. Dog ser det ud til, at mange af noteringerne fra 2021 er kommet godt fra start ift. deres vækstmål.

Alt i alt indebærer investering på First North høj risiko, hvorfor jeg påstår, at First North maksimalt bør udgøre 10% af ens portefølje i virkeligheden. Aktiespil kan dog være en undtagelse, da det her kan give god mening at påtage sig ekstra høj risiko.

Hvis du vil følge udviklingen i diverse First North selskaber, har spørgsmål eller lignende til emnet, er du meget velkommen i vores Facebookfællesskab. Samtidig kan du passende spørge dig selv, hvordan din risikoprofil ser ud? Anser du dig selv som en højrisiko-investor, kan First North måske være et sted at kigge. Er du omvendt mere til lavrisiko, er First North ikke stedet for dig.

Indlæg i denne serie:

Aktieudtryk i denne artikel

  • Børsnotering: Når et selskab går på børsen. Kaldes også for en IPO.
  • Certified Adviser: Alle First North selskaber skal have tilknyttet en Certified Advisor. En Certified Advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North.
  • Kursraket: En aktie som stiger meget.
  • Likviditet: Likviditet i denne sammenhæng beskriver, hvor meget handel der er i aktien. Nogle vil også kalde det handelsvolumen.
  • Spread: Differencen mellem købs- og salgsprisen.
  • Swingtrading: Kortsigtet handel på helt ned til minutter, hvor man forsøger at time markedet ved at købe lavt og sælge højt.
  • Venturekapital-folket: Her refereres der til velhavende personer, som investerer privat. Det kunne også omtales ”business angels”. Af denne årsag kan man møde personer, som anser First North som en demokratisering af venturekapitalmarkedet, da det giver private uden stor kapital mulighed for at investere i vækstvirksomheder.