april 4, 2024

Jacob Pedersen letter anerkendende på hatten, når han skal gøre foreløbig status over udviklingen i Skolernes Aktiedyst. Jacob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank og formand for den jury, der senere på måneden skal afgøre, hvilken klasse, der løber med sejren og 10.000 kr. til klassekassen.

“Kigger jeg rundt på de porteføljer, der ligger bedst, de klasser, der klarer sig bedst, så synes jeg det er opmuntrende at se, hvad der er blevet valgt. Det er tydeligt, at der er blevet tænkt over tingene!”

Nogle af de aktier, der går igen blandt klasserne i top-5 er Novo Nordisk og Stenocare.

“Det viser mig, at der er tænkt i den globale udviklingstendens, der hedder overvægt, som Novo bl.a. Tjener penge på. Eleverne har holdt sig godt orienteret, f.eks. om den legalisering af medicinsk cannabisolie i Tyskland, som netop er gennemført. Det har positiv betydning for Stenocare”.     

En tredje aktie, som er handlet meget, er Green Hydrogen Systems.

“Det viser mig, at der er tænkt over den trend, der hedder bæredygtighed. Det er i høj grad noget som Green Hydrogen Systems taler ind i”, siger Jacob Pedersen. “Men selvfølgelig er der forskel på om man har købt Novo Nordisk, som er en kæmpe aktie eller en af de her mindre aktier, Stonocare og Green Hydrogen Systems, som ligger længere ude på riskokurven.” 

Jacob Pedersen noterer sig desuden, at  aktiemarkedet generelt har været gunstigt i den periode spillet har varet. “De aktiemarkeder deltagerne har skulle investere i, det har været positive aktiemarkeder. Aktierne er gennemsnitligt steget med godt 2% siden dysten blev skudt i gang.”, siger akteanalysechefen.

“De sektorer der har klaret sig bedst er energi-aktier, råvarer-aktier og aktier indenfor kommunikation. Til gengæld har teknologi-aktierne klaret sig mindre godt”.   

Ny læringskonkurrence i Danmark for 7.-10. klassetrin. – Økonomisk dannelse og ansvarlighed på skoleskemaet. Gratis deltagelse, interaktiv læringsplatform, spilbaseret undervisning, omfattende lektionsplaner med lærervejledning, gæstelærer fra finanssektoren på skolen, opfylder faglige mål i matematik og samfundsfag.

Kick off webinar 27. februar 2024 & konkurrence fra 5. marts til 9. april 2024.