april 25, 2022

Undervisning i investering kan være med til at give unge en bedre forståelse for hvordan samfundet hænger sammen, og det kan endda give dem muligheden for et bedre økonomisk grundlag i fremtiden. Vi har spurgt Hampus Hagman, der er lærer på CEH, Carlforsskas Carlforsskas Ekonomi och Handelsskola i Västerås kommune, om hvordan han har bragt aktiemarkedet ind i undervisningen og faktisk kunne motivere sine eleverne. 

CEH introducerer investering i undervisningen. 

Mit navn er Hampus Hagman, og jeg arbejder som lærer på CEH, Carlforsskas Ekonomi och Handelsskola i Västerås kommune. CEH er regionen Västerås’ største uddannelse indenfor økonomi og handel.  

Vores ambition er, at skolen skal være en del af samfundet. Derfor arbejder de studerende ofte tæt på virksomheder, butikker, organisationer og universiteter – Nogle gange i udlandet. Vi planlægger, træner og forbereder os til de erhverv og/eller studier, der venter de studerende i fremtiden.

Udfordringen var faldende motivation til at deltage i undervisningen.

På vores skole oplevede vi at nogle elever på økonomilinjen, især drenge, har haft manglende motivation i forhold til skolearbejdet. Vi kiggede derfor ind i, hvordan vi kunne skabe en mere interagerende og virkelighedsnær løsning, der kunne være med til at skabe mere motivationen blandt eleverne.

Der har længe været en positiv udvikling i antallet af unge der interesserer sig for investering, og følger man med på sociale medier, vil man også hurtigt opdage at mange går meget op i det. Derfor faldt løsningen på aktiemarkedet. Her prøvede vi at tilgå undervisningen på en anden måde, hvor vi indførte et nyt erhvervsøkonomisk fag, med fokus på netop aktiemarkedet og i et mere virkelighedsnært og relaterbart setup. Håbet var at vi ved at kombinere de ting, ville vinde motivationen hos de unge til at tage imod den undervisning vi fremlagde. 

Elementer fra den virkelige verden skaber forståelsen.

Det at eleverne selv kan bestemme lidt over deres læring, sammensat med elementer fra virkeligheden, kan være et meget effektivt værktøj til at skabe en motivation og forståelse for materialet man præsenterer for eleverne. Derfor har vi både decideret handel med aktier som et element i undervisningen, men også i et større perspektiv til eksempelvis fag som samfundsfag. 

Eleverne er tilknyttet virkeligheden på en anden måde end tidligere, hvilket vi også har oplevet i matematik og naturvidenskab. Her har vi nemlig også benyttet aktiemarkedet til undervisning, hvor de således bruger viden såsom nøgletalshandel, og anvender det på virkeligheden så det faktisk føles som om kurset er relevant for dem. 

Lærer de om Kina, så skal de købe og sælge aktier, der er påvirket af kinesiske virksomheder. Det har virkelig givet eleverne en forståelse for globalisering, og for hvordan en begivenhed i Kina kan påvirke eleverne selv i Sverige. Dette har ført til en enorm positiv effekt, især hos drengene, der lærer mere i skolen. De gør sig mere umage, og viser en mere positiv indstilling til skolen. Nogle elever har prøvet at slutte med tab, og andre har fået fortjeneste, men alle har vundet læring.

5 gode råd fra Hampus til at integrere aktiemarkedet i din undervisning

  1. I samfundsfag kan du analysere aktuelle begivenheder med eleverne med fokus på aktiemarkedet for at hjælpe eleverne til bedre at forstå, hvordan begivenheder påvirker økonomien. Med en aktuel konflikt kan de f.eks. aktivt forsøge at købe aktier i lande, der er berørt af situationen.  
  2. Aktiemarkedet kan hjælpe eleverne til bedre at forstå, hvordan forskellige ideologier fungerer, og hvordan de kan bidrage til økonomisk vækst inden for visse brancher. Især når lande foretager politiske reformer baseret på ideologier, der hjælper eller skader visse brancher.  
  3. Eleven kan se en klar effekt i nogle markedsføringsstrategier med testkøb af aktier med f.eks. nye reklamer i tankerne.  
  4. Eleverne kan prøve hvordan handelsteorier virker i det virkelige liv, når de f.eks. ser hvordan et canadisk firma handler med Europa. 
  5. I et større perspektiv kan eleverne købe aktier på baggrund af deres viden om verdenen som helhed. F.eks. kan de både se væksten i realtid og hvordan ny teknologi kan ændre det økonomiske klima og skabe nye typer af virksomheder.  

Her er to eksempler på, hvordan vi bruger aktiemarkedet i vores undervisning: 

I samfundsfag til en forståelse for omverdenen.

Aktiemarkedet kan give eleverne en forståelse for globalisering, og for hvordan begivenheder i en anden verdensdel kan påvirke os her. Det kan hjælpe eleverne med at forstå, hvordan den viden de får på skolen kan bruges til en masse vigtige aspekter i den virkelige verden, senere hen. 

Vi har blandt andet arbejdet med at prøve og forstå international handel indenfor forskellige handelsteorier. Her har vi givet eleverne lov til at købe og sælge aktier på aktiekampen.se, baseret på den viden vi har fået. Denne viden er kommet fra udviklingen i samfundet, hvorefter vi har evalueret på elevernes valg. 

Tværfagligt på erhvervsøkonomiske kurser. 

På vores erhvervsøkonomiske kursus har vi også arbejdet meget med aktiemarkedet. Her har vi ugentligt eller månedligt skabt spil på aktiekampen.se, hvor vi har inddraget viden fra undervisningen om eksempelvis nøgletal, og perspektiveret det til virkeligheden ud fra kursernes udvikling. Når vi anvender elementer fra virkeligheden og giver dem en visuel udvikling, giver det eleverne en følelse af at kurset faktisk er relevant for dem, og følelsen af at det de lærer, ikke bare er tilfældig viden. 

Spil og leg giver motivation. 

Vores materiale er ikke længere afkoblet fra virkeligheden, som mange elever ellers havde haft en følelse af tidligere. De har nu en anden forståelse for hvordan deres læring er relevant for dem på forskellige måder. Nogle af eleverne har sluttet med tab, imens andre er kommet ud med fortjenester. Også her kan eleverne tage viden med videre og bruge den ude i den virkelige verden. 

Ved at tage aktiemarkedet med ind i undervisningen og kombinere det med Aktiekampen.se, har vi fået en yderst effektiv metode til at genvinde motivationen blandt eleverne. Forløbet har været med til at lære eleverne, hvordan de ting de lærer i skolen kan bruges til at forstå forskellige elementer fra den virkelige verden – i dette tilfælde aktiemarkedet. Dette har ført til, at en gruppe af eleverne har fundet en ny form for motivation, der er knyttet til virkeligheden.  

Vores inddragelse af investeringsspillet har altså haft præcis den effekt, vi havde brug for til at motivere eleverne i undervisningen. 

Förstelärare, CEH, Carlforsskas Ekonomi och Handelsskola

Hampus Hagman

LÆS OGSÅ: Sangilds Aktieskole